Logo

Международен транспорт на бързооборотни стоки

Международен транспорт на бързооборотни стоки
октомври 20, 2022

Международният транспорт на бързооборотни стоки е нарастваща тенденция, която привлече вниманието както на производителите, така и на потребителите. С непрекъснатото покачване на цените на стоките, потреблението на бързооборотни стоки се увеличава в целия европейски континент. В днешната статия ще разгледаме начините за транспортиране на този вид товари, предлагани от една от най-популярните български транспортни фирми – Cargoplanet.

Какво са бързооборотни стоки?

Бързооборотните потребителски стоки са онези продукти, които имат кратък срок на годност и често се купуват от потребителите редовно. Често на ниска цена, тези стоки имат голямо търсене и се произвеждат в големи количества. Поради краткия си срок на годност, те изискват кратки времена за транспортиране и високи нива на оборот.

Транспортирането на бързооборотни потребителски стоки е от решаващо значение за работата на много търговски вериги и дистрибутори. Много продукти трябва да бъдат доставени навреме и в подходящо състояние. За целта трябва да се използват подходящи транспортни средства. Освен това продуктите трябва да бъдат изпратени по такъв начин, че продуктите да останат на правилната температура по време на транспортиране. Доставката от врата до врата може да е най-ефективният вариант. Тази услуга е рентабилна и гарантира, че продуктите пристигат безопасно.

Международен транспорт на бързооборотни стоки - въздушен

Въздушен транспорт

Въздушният транспорт се превърна в предпочитан вид транспорт за търговските оператори. Въпреки това темпът на растеж на този сектор е намален през последните няколко месеца, според данни на IATA. Има няколко причини за това, включително несигурността, свързана с Brexit, напрежението между САЩ и Китай и забавящата се икономика в много части на света. Въпреки това използването на въздушни товари остава от решаващо значение за компаниите, ангажирани с операции по внос и износ, особено логистични операции.

Свободата на превоза на товари със самолет има много предимства пред сухопътния транспорт. Способността да се прелита през океани, пустини и дори планински вериги прави превоза със самолет значително по-гъвкав.

Международните въздушни товарни полети служат като ефективна и рентабилна опция за доставка на бързооборотни потребителски стоки.

Международен транспорт на бързооборотни стоки - морски

Морски транспорт

За доставки на дълги разстояния морският транспорт на бързооборотни стоки може да бъде рентабилен вариант. Този начин на транспортиране предлага предимства като интермодални контейнери, които гарантират, че товарът е безопасен и правилно натоварен и поддържан, докато е на пристанището. Освен това, може да опрости митническите процедури в Европа.

Автомобилния транспорт

Приходите от автомобилния транспорт на бързооборотни потребителски стоки достигат 317 милиарда долара през 2019 г. и се очаква да достигнат 518 милиарда долара до 2027 г., с общ годишен темп на растеж (CAGR) от 3,30%. Този растеж обаче може да бъде повлиян от премахването на остатъчните бариери между пътищата и релсите. Тези видове транспорт също се различават по своите разходи, което може да повлияе на модалното разделение на пазара.

В момента автомобилният транспорт доминира на пазара за бързооборотни стоки в Обединеното кралство, с дял от над 90% от общите тонкилометри. Докато националните правителства и правителствата на ЕС насърчават преминаването към железопътен транспорт, икономиката на смяната на режимите е сложна и компаниите не са склонни да направят прехода без рентабилно решение.

Международен транспорт на бързооборотни стоки - сухопътен

Секторът на автомобилните товарни превози е вид транспорт с високо въглеродно-интензивно въздействие, генериращ много отрицателни въздействия, включително повишено задръстване, износване на инфраструктурата, шум, вредни емисии и вредни вдишвани частици. Тези въздействия са вредни за качеството на въздуха и запечатването на почвата. В Португалия делът на автомобилния товарен превоз в икономиката нараства, а емисиите от горива по пътищата са се увеличили със 101% през последното десетилетие.

Сходни публикации

tagclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram