Logo

Да фрезоваме ли суха почва?

суха напукана почва преди обработка
април 20, 2022

Фрезоването е задължително, ако искаме да имаме хубава и плодородна градина. От Prismabg обаче казват, че има различни условия, при които не е препоръчително да се фрезова. Например, ако почвата е прекалено мокра, всички знаем, че фрезоването няма да е успешно и трябва да се изчака мястото да изсъхне. Какво да правим, ако почвата е прекалено суха и горещото време я е втърдило. Има лета, които са сериозно предизвикателство за почвата и растителните видове в нея, благодарение на твърде горещия въздух.

Прекалено сухите почвени условия през сезона правят подготовката на земята и обработката ѝ трудни. Въпреки че сухото състояние на почвата е предпочитано за обработка на почвата, това не винаги е закономерност.

Предимството на ниската влажност на почвата при фрезоването е намаленото въздействие на движението на техниката, което води до уплътняване на почвата и образуване на коловози в градината. Нарушаването на почвата при суша обаче разрушава структурата ѝ и увеличава възможността за ерозия след евентуални дъждове. Освен това съществува и риск от загуба на органично вещество, горна почва и хранителни вещества.

Липса на влага

Липсата на влага в почвата, особено в горните 10 см, където се извършват повечето видове обработка, може да доведе до неблагоприятни условия за растеж и раздробяване на почвата. Прекалено сухите почвени условия могат да доведат до образуването на големи буци, които не е лесно да бъдат раздробени с вторична обработка на почвата през пролетта.

Освен това обработката на прекалено суха почва може да бъде скъпа от гледна точка на изразходваното гориво и време в сравнение с почвите с нормална влажност. Ефективността на внасянето на растителни остатъци може да бъде ограничена, а липсата на влага ще намали разграждането на растителните остатъци. Тоест торенето няма да е толкова ефективно, колкото ако го извършите при почва с нормална влажност.

градински инструменти

Най-добрият вариант за управление на сухата почва и растителните остатъци е да се ограничи нарушаването на почвата и да се запазят остатъците на повърхността на почвата. Растителните остатъци, като мулча например, могат да спомогнат за смекчаване на засушаването, като задържат дъждовната влага.

Документирано е, че поддържането на остатъците на повърхността на почвата без обработване може да задържи 70% повече вода от дъжд или сняг, отколкото конвенционалната обработка на почвата. Капацитетът на почвата за съхранение на вода е по-голям от този при конвенционалната обработка на почвата, при която се разрушава структурата на почвата.

Практиките за опазване на околната среда играят важна роля в управлението на почвената влага. Липсата или намаляването на нарушенията на почвата при безотпадъчната обработка се свежда до минимум загубата на влага от повърхността ѝ и увеличава максимално съхранението на влага.  Те също така подобряват полезните физични свойства на почвата, като например повишената инфилтрация на вода, поддържането на макропори в почвата и намаляването на повърхностното изтичане по време на дъжд, като по този начин увеличават съхранението на влага.

Всяка обработка на почвата може да доведе до намаляване на ¼ от влагата. Това число обаче варира в зависимост от структурата на почвата, съдържанието на органични вещества в нея и количеството на остатъците на повърхността ѝ. Следователно, предвид непредсказуемостта на времето и за да се осигури максимално съхранение на влага, трябва да се проявява предпазливост при фрезоването на сухи почви.

Как да се справим с фрезоването на суха почва?

Земеделските стопани трябва да поддържат торта и мулча на повърхността на почвата, за да увеличат запасите от влага в почвения профил. Освен това преди фрезоване, ако почвата е много суха, по-добре е да се навлажни леко или да се изчака да завали дъжд, който да реши този проблем. Естествено, след дъжда също трябва да се изчака около 48 часа, през които влагата да се нормализира. Обработването на почвата е сложно занимание и изисква да съобразявате редица неща.

Източник: https://www.prismabg.com/bg/

Сходни публикации

tagclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram